Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας
20 Μαΐου 2020

Στις 20 Μαΐου 2020, γιορτάζουμε την «Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας» με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το Bee Day Greece, υπενθυμίζοντας τον κομβικό ρόλο των μελισσών στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον φθίνοντα αριθμό τους.

To Bee Day Greece ενημερώνει το κοινό για τον καταλυτικό ρόλο της μέλισσας και δημιουργεί μια πρωτότυπη βιωματική καλλιτεχνική εγκατάσταση από μελίσσια 
στη Πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας.

Ήξερες ότι…

  1. σε ένα Μελίσσι, υπάρχουν χιλιάδες Εργάτριες, εκατοντάδες Κηφήνες και μόνο μία Βασίλισσα;
  2. στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περίπου 1,6 εκ. μελίσσια;
  3. οι Μέλισσες είναι επικονιαστής περισσότερων από 110 εμπορικά καλλιεργούμενων φυτών;
  4. οι Μέλισσες έχουν άριστη ικανότητα προσανατολισμού χάρη στα οπτικά και οσμητικά ερεθίσματα που λαμβάνουν;
  • Τα οφέλη των μελισσών στον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και η επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Οι περισσότερες καλλιέργειες εξαρτώνται από τις μέλισσες για τη μεταφορά της γύρης. Χωρίς επικονίαση, πολλά είδη άγριων και καλλιεργούμενων φυτών δεν θα υπήρχαν και η ανθρώπινη διατροφή θα ήταν πολύ φτωχότερη και λιγότερη σε ποσότητα.
  • Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα (IPBES), οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Σήμερα, το 35% της παγκόσμιας παραγωγής τροφής εξαρτάται από τους επικονιαστές και από τα 100 είδη καλλιεργειών, τα οποία παράγουν το 90% της παγκόσμιας τροφής, 71 είδη επικονιάζονται από τις μέλισσες.
  • Μελέτες των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης αποδεικνύουν ότι οι πληθυσμοί των μελισσών και άλλων επικονιαστών έχουν μειωθεί σημαντικά ως συνέπεια της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως της εντατικής γεωργίας, της ευρείας χρήσης φυτοφαρμάκων και της ρύπανσης από τα απόβλητα.

• • •
#BeeDayGreece #BeeMyHero
• • •